آموزش کاربری هیتاچی ۹۱۷

آموزش کاربری هیتاچی ۹۱۷

آموزش کاربری هیتاچی ۹۱۷

مراحل شروع کار با دستگاه:

1.  بررسی اتصال شلنگ آب به دستگاه و پر بودن مخزن آب (سختی آب دیونیزه 0 تا 5 میکرو زیمنس)

2. بررسی اتصال برق به Ups

3. روشن کردن یخچال دستگاه با استفاده از سوییچ قرار گرفته در سمت چپ

4. جایگاه W1 درون سینی سمپل و جایگاه D2 با محلول Multi Clean و جایگاه D1 با محلول Hitergent پر شود.

5. روشن کردن سوییچ جلوی دستگاه

6. برای شروع کار بادستگاه در اول هر هفته دستور فتومتر و سل بلانک لازم است اعمال شود:

Maint/Utility -> Maintenance -> Photometric Check -> perform Item -> Start

Maint/Utility -> Maintenance -> CellBlank -> perform Item -> Start

7. مراحل پذیرش تست:

Workplace -> Test Selecion -> Routine -> Tests -> Enter

Position : جایگاه نمونه قرار گرفته درون سینی

Patient ID : ای دی نمونه قرار گرفته درون جایگاه

تذکر: برای پذیرش نمونه اورژانسی در این صفحه گزینه Stat را به جای Routine انتخاب کرده و با انتخاب جایگاه نمونه را در سینی stat دستگاه قرار میدهیم.

بعد از اتمام پذیرش با انتخاب گزینه start دستگاه شروع به خوانش نمونه ها میکند.

8. نمایش جواب:

Worlplace -> Data Review

9. کالیبر کردن تست ها:

Calibration -> Status -> start up calib -> Tests -> two Point -> start

10. بخش Reagent :

Manual Setting : تنظیم دستی جایگاه ریجنت تست انتخاب شده

Barcode : بررسی بارکد روی باتل های ریجنت درون سینی

Level : علاوه بر بررسی بارکد ها مقدار ریجنت باقیمانده برای هر تست را بررسی میکند.

11. پارامتر تست ها:

Maint/Utility -> Application -> وارد کردن پارامترها طبق بروشور کیت <- انتخاب تست ها

12. منوی تنظیمات:

Maint/Utility -> Maintenance :

Wash : شستشوی کووت ها و پروب های دستگاه (بعد از اتمام روز کاری)

Air Purge : پاک سازی و شستشوی پروبها و حل مشکل گرفتگی پروب

Reset : ریست ماژول های دستگاه (بعداز استپ شدن ماژول ها برای برگرداندن به حالت اولیه)

Photometer check: بررسی سیستم نوری دستگاه

بازه 9000 تا 13000 برای فتومتر مطلوب است.

Cell blank: بررسی سلامت کووت ها

بازه 800- تا 800+ برای سلبلانک مطلوب است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.